Contact

Voor alle inhoudelijke en praktische vragen kunt u contact opnemen met mijn persoonlijk medewerker, Mart Teunissen.


E-mail

 m.teunissen@tweedekamer.nl 

 

Telefoon

(070) 318 2860

 

Postadres

Mr.drs. R.E. van der Linde

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA  Den Haag

 

E-mail rechtstreeks 
r.vdlinde@tweedekamer.nl